เสียความทรงจำ เลยได้โอกาสแสดงความเป็นผัวซะเลยของดีต้องจัด